Запослени

Руководство - администрација

Руководство школе

радно место име и презиме звање степен стручне спреме радно ангажовање (%)
директор Бојана Којић 
Јездимировић
дипломирани економиста VII 100%

Стручни сарадници

радно место име и презиме звање степен стручне спреме радно ангажовање (%)
психолог Јелена Владимировић мастер психолог VII 100%
педагог Милена Веселиновић мастер педагог VII 50%
библиотекар Живан Вешић дипл. инж. пољопривреде VII 50%
библиотекар Биљана Лукић дипл. инж. технологије VII 50%

Администрација и финансије

радно место име и презиме звање степен стручне спреме радно ангажовање (%)
секретар Мирјана Јездимировић дипломирани правник VII 100%
руководилац рачуноводства Марина Вешић виша економска - економиста VI 100%
административно-финансијски радник Славица Попадић економски техничар IV 100%