Запослени

Помоћни радници

Име и презиме Врста стручности Радно место степен

 

стручн

% рад. времена радни

 

стаж

ДАНКО НЕШКОВИЋ електричар специјалиста Домар V 100 35
СИНИША МАРТИНОВИЋ трговац Ложач III 100 21
СРЕТЕНКА ШЕВО медицинска сестра Помоћни радник-спремачица IV

 

 

100 29
БРАНКА ХОРВАТ неквалификован Помоћни радник-спремачица 0, I

 

 

100 19
МИРА КОВАЧЕВИЋ неквалификован Помоћни радник-спремачица 0, I

 

 

100 19
РАДЕНКА НОВАКОВИЋ неквалификован Помоћни радник-спремачица 0, I

 

 

100 3
СВЕТЛАНА МАРТИНОВИЋ економски техничар Помоћни радник-спремачица IV

 

 

100 9
СЛАЂАНА ЖУРАВЉЕВ неквалификован Помоћни радник-спремачица 0, I

 

 

100 0