Економски техничар

Економски техничар

Ученици који заврше образовни профил економски техничар, оспособљавају се за рад у разним компанијама, банкама, владиним организацијама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима, а, такође, могу оснивати и сопствена предузећа.
Циљ нашег плана и програма је да ученици стекну способности везане за економију, организацију и менаџмент предузећа, савремену пословну кореспонденцију, пословну информатику.
Пракса се обавља у државним установама и приватним фирмама у којима касније можете наћи своје радно место. Циљ овог облика наставе је да ученици у пракси провере стечена знања о финансијско рачуноводственим пословима.
Наша школа је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, што вам пружа доказ квалитета образовања које у њој стичете. У њој предају само високо квалификовани професори, који ће вам пружити чврсту основу за послове које касније будете обављали. Велики проценат наших ученика (економских и финансијских техничара) по завршетку школовања, уписује факултете из своје или сродних области: економија, право, организационе науке…
Период који је пред вама, захтеваће да се много усавршавате и напредујете, како у професионалном тако и у образовном и културном смеру. Наша школа трудиће се да вам тај развојни пут тече лако и безбрижно.

>