Вести

10. Jul. 2021Обавештење о упису ученика у први разред "Мачванске средње школе" Богатићза школску 2021/2022. годину

НАКОН РАСПОРЕЂИВАЊА УЧЕНИКА У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ,  УЧЕНИЦИ СЕ УПИСУЈУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ НА ДВА НАЧИНА:

 1. ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ПОРТАЛА Е – УПРАВА (УКОЛИКО РОДИТЕЉ ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ИМА АУТОРИЗОВАН ПРИСТУП ПОРТАЛУ)  ДАНА 12.7.2021. ГОДИНЕ ИЛИ
 2. НЕПОСРЕДНО У ШКОЛИ  ДАНА 12.7.2021. ГОДИНЕ И 13.7.2021. ГОДИНЕ, ОД 8 ДО 15 ЧАСОВА, ПОПУЊАВАЊЕМ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС (КОЈА СЕ ДОБИЈА У ШКОЛИ) КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
  • ОРИГИНАЛНА СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА (5, 6, 7. и 8. разред) – НИЈЕ ПОТРЕБНО ОВЕРАВАТИ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА;
  • УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ;
  • УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ;
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ;
  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У КОЈИ СЕ УЧЕНИК УПИСУЈЕ.

Д О Б Р О   Д О Ш Л И !!!

Вести