За ученике

Ђачки парламент 2023/24

Ђачки парламент 2023/24

Дана, 12. септембра 2023. године, одржана је прва, конститутивна седница Ученичког парламента "Мачванске средње школе" Богатић. 

На одржаној седници изабрани су председник ученичког парламента, његов заменик и записничар, као и представници ученика за обавезне тимове и активе школе. На седници је усвојен План рада ученичког парламента кроз дата мишљења и предлоге ученика, представљени су циљеви Ученичког парламента за текућу школску годину као и активности предвиђене за њихово остваривање.

За председника Ученичког парламента изабрана је Анастасија Тутулугџија, а за заменика Владимир Дамњановић, обоје матуранти школе. Координатор рада Ученичког парламента ове школске године је професор Маријана Милински.