За ученике

Секције

Програмерска секција – план рада

Новинарска секција – план рада

Педагошко-психолошка секција – план рада

Спортска секција – план рада

Рецитаторска секција – план рада